Certyfikat księgowy MF nr 6271/2004

  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych ZUS
  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  • Reprezentowanie w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie
  • Doradztwo gospodarcze i prawne
Firma Przyjazna Rodzicom
1 miejsce